Tagstillads

Stilladser mellem Professionel opsætning af stillads mellem bygninger på Nordsjælland

Et tagstillads anvendes, når man skal udføre tagarbejde på en bygning. Stilladset giver håndværkerene en tryg platform med adgang til bygningens tag, som enten skal renoveres eller repareres. 

Stilladset anvendes typisk til udskiftning af tagsten samt udførsel af kvistarbejde og etablering af taglejligheder. 

Henneberg Stilladser ApS har mange års erfaring med opsætning af tagstilladser.
Hos os er sikkerheden et af de vigtigste aspekter i forbindelse med stilladsarbejde, og du kan derfor trygt overlade arbejdet til os – så lover vi, at de sikkerhedsmæssige forbehold er i orden. 

Et tagstillads bliver brugt til en bygning der er under opførelse

Tagstillads til alt tagarbejde ​

Tagsstilladset indrettes optimalt i forhold til den pågælende opgave. Helt præcist kan stilladsets højde, bredde og længde tilpasses til opgaven, således at det giver de mest optimale arbejdsforhold og bedste adgang til taget. 

Tagstilladset er selvfølgelig nedstyrtningssikret, således at man trygt kan færdes på stilladset. 

Sammen med tagstilladset opsættes et tilhørende facadestillads. Dette opstilles fra gadeplan og har til formål at bære tagstilladset, samt at give håndværkerene en nem adgang hertil. 

 

Sikkerheden er i top ​

Hos Henneberg stilladser tilbyder vi både åbent tagstillads samt tagstillads med totaloverdækning. Overdækningen beskytter både taget og håndværkerne mod vind og vejr. Herved er du sikret mod fugt i bygningen samt at håndværkerne kan udføre deres arbejde selv i dårligt vejr, så arbejdet ikke forsinkes. Læs mere om overdækning her. 

Ligegyldigt hvilken type stillads, du skal have monteret, sørger vi for at sikkerheden og alle arbejdsmiljøkrav er i orden. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om den rigtige stilladstype.

Kontakt os